MATKOS FOR GRÅSPURVEN

 

Dette bildet er tatt på østsiden av Porsangerfjorden nå i høst. Her er det fotografert et par gråspurver som forsyner seg med frø fra strandrugen. Vi synes bildet på en fin måte skildrer fuglelivet på høsten. Naturen vår har et rikt fugleliv, og vårt ansvar er å ta vare på det. Dette gjelder også våre mest vanlige småfugler, som vi kjenner fra våre nærmiljøer. Flere av disse er faktisk i kraftig tilbakegang. Du kan lese mer om gråspurven her.

Foto: Hildegunn Didriksen