FJELLVÅKLANDING

En fjellvåk går inn for landing etter en jakttur. Det et er godt å se at fjellvåken, en av Finnmarks virkelige karakterarter, er kommet hjem igjen. Forhåpentligvis er det nok smågnagere i terrenget og muligheter for et godt hekkeår. I våre nærområder ser det ganske bra ut. Det er en glede å oppleve alle de flotte rovfuglene på nært hold. Du kan lese mer om fjellvåken på her.

Foto: Hildegunn Didriksen